Země oplývající mlékem a strdím? Praotec Čech se rozhlédne z oblého kopce. Krajina vypadá úrodně a jistě se pro jeho kmen stane dobrým domovem. On sám konečně přestane být psancem. Ruka mstitele za zločin, který spáchal, až sem určitě nedosáhne! 

Děkan pražské kapituly u sv. Víta Kosmas (asi 1045‒1125) vypráví ve své latinsky psané kronice příběh o příchodu praotce Čecha, respektive Boehma, do naší kotliny. Nezmiňuje ale, odkud, s kým a proč sem Boehm vlastně přišel. Odborníci se shodují, že motivy starodávných pověstí se sobě vzájemně podobají a jejich autoři od sebe opisují. Pravdivost nejstarších příběhů je proto sporná. Tím se ostatně netají už sám Kosmas, který zapisuje nejstarší události stručně a nehýří o nich podrobnostmi. „Je navíc patrné, že o nich hovoří se špatně skrývaným despektem. Dokonce vyzýval své čtenáře, aby sami rozsoudili, co je na nich pravda, a co ne,“ uvádí