Staří Mongolové prosluli jako umní a nelítostní válečníci. Nový výzkum odhalil, že svého času patřili mezi jednoznačně největší znečišťovatele životního prostředí – kvůli hladu po vzácných kovech a vyspělé metalurgii, která se soustředila na výrobu zbraní všeho druhu.
Jednalo se hlavně o období 13. a 14. století, kdy koncentrace olověného odpadu – dle analýzy vzorků z jezera Erchaj a dalších vodních ploch – dosahovala extrémních hodnot. Je to o to zajímavější, že nejvyšší hladiny tohoto znečistění dosahovaly až čtyřnásobku hodnot generovaných současným metalurgickým průmyslem. Toto enormní znečištění navíc mělo neblahý efekt na tamní zemědělství a jeho škodlivé vlivy mohou experti pozorovat dodnes.