„Mít dvojče, které je vám k nerozeznání podobné, není žádný med,“ píše Anna.

Bylo období, kdy Anna svou sestru nesnášela a žárlila, protože kolem sestry kroužili kluci, ale kolem stejné Anny ne. Udobřily se?