„Střež se březnových id!“ varuje v Shakespearově dramatu římského diktátora a hrdinu z galské války orákulum. Julius ho neposlechne, dokonce se mu vysměje, když svátek skutečně přijde. A je ubodán na schodech senátu… Na svou popularitu a obraz, který o sobě živil v očích lidu, vsadil vše. Svůj život i samu republiku.

William Shakespeare (1564–1616) má na mnoho okamžiků z Caesarovy (100–44 př. n. l.) smrti uměleckou licenci. Například slavná věta „I ty, Brute?“, která klesajícímu diktátorovi unikne ze rtů, když spatří svého přítele Marca Junia Bruta, je naprostou fikcí. Datum, kdy k úkladné vraždě dochází, si však dramatik nevymyslel. Idy, slavené v římském kalendáři vždy okolo poloviny měsíce, vycházejí v březnu na patnáctého. Dokonce i setkání s orákulem a neblahá předpověď je podle dobových historiků pravdivá, ačkoliv samozřejmě ne doslovně. Podle římského životopisce a dějepravce Su