Stačí jedno obvinění a rozjede se kolotoč smrti. Zatčení, mučení, přiznání a obvinění dalších. Další zatčení, mučení a další obvinění. Počet obětí narůstá geometrickou řadou.

Víra v čarodějnictví je stará jako lidstvo samo a je součástí každé společnosti v každém koutu světa i historie. Pomáhá najít vysvětlení nezaviněných strádání, od nemocí po katastrofy, a čarodějnice jako ztělesnění zla nabízí terč, na který lze zamířit zlobu.