Jakmile vystoupí ze člunů a přijdou na rozkvetlou louku, zahlédnou dvě bílé pyramidy. „Co to je?“ zajímá se car Mikuláš II. „Vaše Veličenstvo se mi nedávno svěřilo, že by se rádo koulovalo,“ odpoví mu šéf jeho ochranky.

Obyčejné zábavy už nestačí. Carská rodina si obvykle letních radovánek dopřávala na Krymu, v Livadii, stavba tamního nového velkorysého paláce jim ale v roce 1910 poněkud zkřížila plány. Nastupující léto a bílé noci u baltského pobřeží mají ovšem také něco do sebe. Zvlášť když se oddaní lidé ve službách Romanovců postarají o neotřelé zábavy…