Ve své době za císaře Karla IV. byl stavebním unikátem, který obdivovali v celé Evropě. Majestátní kamenný most přes Vltavu přežil více než šest set let válek a povodní. Na jeho kráse a eleganci se ani v jednadvacátém století nic nezměnilo. Stále po něm proudí davy turistů z celého světa.

Když s sebou překotně tající ledy 3. února 1342 odnesly dvě třetiny starobylého Juditina mostu, zůstala Praha bez spojení obou břehů. Rozvíjejícímu se městu kypícímu intenzivním společenským a obchodním životem nemohla stačit provizorní dřevěná lávka na torzech pilířů ani přívoz pendlující mezi staroměstským a malostranským břehem. Přesto trvalo dlouhých patnáct let, než se Praha dočkala zahájení stavby nového mostu. Císař Karel IV. se rozhodl zanechat po sobě velkolepou stavbu, která Juditin most svými parametry překoná. Zatímco ten neměřil na šířku ani sedm metrů, nyní se počítalo se šířkou o dva…