Temnou nocí se k jedné z římských bran plíží zahalená postava. Náramně si přitom dává pozor, aby ji nikdo nespatřil. To zrádce Catilina potupně prchá z města poté, co ho konzul Cicero na půdě senátu otevřeně obvinil z podlého komplotu proti republice.

„Pomstím se,“ tepe ve spáncích očerněnému politikovi a vojevůdci Catilinovi (108–62 př. n. l.), „jen co se dostanu k Manliovi do Etrurie (dnešní Toskánsko v Itálii – pozn. red.). Jeho komplic už na venkově verbuje armádu, s níž jsou spiklenci připraveni vytáhnout proti Římu.
Prahne po ztracené slávě Rodina Lucia Sergia Catiliny patří v Římě mezi nejstarší patricije – smetánku. Její příslušníci podle básníka Vergilia (70–19 př. n. l.) prý přišli do Itálie už s bájným rekem a zakladatelem římského národa Aeneasem. Jak staletí letí, jejich sláva ale postupně uvadá. O významné posty ve správě impéria je stále větší nouze a rodinné finance…