Před pár lety se musel klanět chudině před kostelem, nyní s mečem v ruce odhání Švédy od Staroměstské mostecké věže a později sepíše jedno z nejstěžejnějších děl české barokní literatury. Bohuslav Balbín zasvětí velebení dějin českého národa celý život. Má ale i své temné tajemství? 

Pozdější velikán barokní literatury Bohuslav Balbín (1621-1688) se narodil v Hradci Králové do zchudlého. ale věhlasného rytířského rodu Balbínů z Vorličné. Coby potomek purkrabího zná se jeho otec s předními osobnostmi  své doby. Dokonce zařídí, aby jeho nejmladšímu synovi Bohuslavovi šel za kmotra císařský vojevůdce Albrecht z Valdštejna (1583-1634).