Hejtman Záhorka marně vyhlíží robotníky, kteří se už dávno měli dát do práce. Zatím ale nedorazil jediný. „Karabáč na ně!“ běsní. Jak hejtman jihočeského Protivína následně zjistí, poddaní se vzbouřili. Záhorka je sice známý jako bezcitný tyran, rebelie na schwarzenberském panství má ovšem jinou příčinu než jeho kruté chování. 

 Ve tvářích obyvatel Protivína je patrná úleva. V roce 1711 totiž panství kupuje 31letý kníže Adam František ze Schwarzenbergu (1680–1732), proslulý svou mírnou a rozvážnou povahou. Lidé mají za to, že se díky tomu situace v jižních Čechách výrazně zlepší. Protivín totiž do té doby vlastnili neoblíbení Trauttmansdorffové. „Všeobecně se o tom mluví, že v celých Čechách není krutějšího pána nad hraběte Trauttmansdorffa v Protivíně,“ stěžoval si třeba prachatický vikář na sklonku 17. století. Oním hrabětem byl Zikmund Ludvík (1651–1707), který neváhal své poddané