K chřípí se line vůně smažených nudlí, k uším doléhá změť hlasů trhovců a do očí bije

bizarní přehlídka: tygří drápy, žábry mant, nosorožčí roh, vše úhledně naskládané do řady. Samo o sobě by to bylo k politování. Údy a orgány ale z valné většiny patří zvířatům ze seznamu ohrožených druhů. Obchod je to ilegální. Neviditelná ruka trhu se po nich ale dál chamtivě natahuje.

Taková je realita čínských a jihoasijských tržnic. Pašeráci tu rozjíždějí jeden z největších černých trhů světa, který může vynášet stejně jako obchod s drogami. Poptávka je nesmírná a výdělky tomu odpovídají – pohybují se okolo 20 miliard dolarů ročně. Co je dnes černým obchodem, bylo po celé generace normálním i privilegovaným způsobem obživy. Slonovinu, velrybí olej, trofeje i kožešiny lidé směňují už po celá tisíciletí.

 

Historie: Otázka mužnosti

Vyleštěný svět

Lidé si troufají. V mořích jdou po největších…