„Nebavilo mě posluhovat kolegům na pracovišti, ani doma manželovi a vnoučatům,“ vypráví Irena.

„Měla jsem toho všeho už dost. Na chvíli jsem si nevydechla. Nezbývalo, než se nechat zavřít někam, kde se budu mít jako v bavlnce.“ Co Irena vymyslela?