Chobotnice a žraloci patří odedávna k nejděsivějším tvorům obývajícím oceány. Na starých vyobrazeních jsou chobotnice prezentovány jako krvelačné obří bestie číhající na nebohé plavce a potápěče, aby je mohly rozdrtit svými chapadly. Jaké jsou ale chobotnice doopravdy? Jsou to skutečně zabijáci, nebo nejinteligentnější tvorové po člověku?

O jejich inteligenci kolují zkazky a doslova neuvěřitelné příběhy. Většina z nich má ale reálný základ. Na rozdíl od většiny měkkýšů jsou chobotnice aktivní dravci. Jejich potřeba vyhledávat a lovit kořist byla nejspíše hlavní hnací silou pro rozvoj jejich inteligence. Šikovnost, s jakou dokážou rozšroubovat uzavřenou sklenici nebo rozebrat složitý přístroj, pramení z jejich schopnosti získat potravu ukrytou v nepřístupných schránkách. Tu představují například krabi či škeble.

Nejobratnější mezi živočichy
Chobotnice disponují neuvěřitelnou obratností…