Student po zdlouhavém prosévání půdy z jeruzalémské hory nalezne malý špinavý kamínek. Po pečlivém očištění se na spodní straně objeví dvě vyrytá zvířata. Další zkoumání odborníků odhalí, že je to 3 000 let staré pečetítko z doby židovského krále Davida!

Chrámová hora je nejposvátnějším místem judaismu a třetím nejposvátnějším místem pro sunnitské muslimy po Mekce a Medině. Náboženský význam má i pro některé křesťanské kruhy. Díky tomu je jedním z nejuctívanějších a také nejspornějších míst na světě. Židé s muslimy se od nepaměti přou o to, komu opevněná hora patří. Část její západní stěny tvoří Zeď nářků, pozůstatek židovského Chrámu. Na vrcholu stojí muslimský Skalní dóm a mešita al-Aksá, postavené v letech 685–715. Muslimové věří, že skála v centru dómu je ta, po níž vystoupal Mohamed (asi 570–632) doprovázený andělem Gabrielem na Noční cestu do nebe roku 621. V judaismu je tato…