Bude to velkolepé divadlo. Kníže Soběslav I. svolává na 3000 předních mužů z českých zemí. Mají odsoudit zločince, kteří ho chtěli sprostě zavraždit. Hlavní „viník“ se však té „parády“ nezúčastní.

Bylo to geniální vítězství, kterým zabil dvě mouchy jednou ranou. V bitvě u Chlumce v severních Čechách zaskočil Soběslav I. (asi 1075–1140) v únoru 1126 vojsko římského krále Lothara III. (1075–1137). Tomu nezbývá než se vzdát a s českým knížetem se udobřit. „Se svolením Božím a z jeho přízně měj knížecí čest i otcovský stolec a zachovávej svazek vzájemné lásky a přátelství nám i celé říši neporušený,“ vyzývá král Soběslava podle slov kronikáře. Kníže se současně zbaví velkého domácího rivala, usilujícího o vládu v Čechách. Ota II. Olomoucký (asi 1085–1126), který hledal pomoc právě u Lothara III., totiž u Chlumce padl. Zdálo by se, že teď už bude mít Soběslav klid. Jenže opak je pravdou! V…