„Ti Angličané jsou ale zbabělci!“ hromuje před králem Filipem VI. jeho šašek. Stoletá válka s Angličany je v počátcích a francouzská flotila byla právě rozcupována v bitvě u Sluys. Král zatím nic neví, dvořané se obávají jeho hněvu. Až na šaška. „Nemají ani odvahu skočit do vody tak jako naši stateční Francouzi!“

Dvorní šašci nejsou jen tanečníci, zpěváci, žongléři a vypravěči vtipů v pestrobarevných šatech s rolničkami na klobouku. Koluje rčení, že „děti a blázni mluví pravdu“, a právě šašci mají často jako jediní kuráž odhalit svému pánovi skutečnost bez příkras. I v tarotu je Joker kartou spontánnosti, svobody a otevřenosti. Svou radou a ostrovtipem nastavují zrcadlo společnosti. Vládcové v Asii, Evropě, Africe i Tichomoří naslouchají jejich radám, smějí se jejich kouskům a svěřují se jim se svými záležitostmi.

Na jedné lodi

„Chytří blázni“ se toulají světem a udivují svým vtipem…