Velké invaze hmyzu nejsou ničím neobvyklým. Entomologové a další odborníci navíc neznají na podobné úkazy přírody odpověď. Mnozí je přisuzují biblickým rozměrům či blížící se apokalypse. Pro to však chybí jakékoliv vědecké důkazy.

První zmínky o hmyzích invazích jsou popsány v Bibli ve Starém zákoně v knize Exodus. Krátkou zmínku naleznete také v Koránu. Deset ran egyptských je označení pro události, které postihly Egypťany údajně kvůli tomu, že zdejší faraon odmítl propustit zotročené syny Izraele, a které vedly k exodu Židů ze starověkého Egypta. Ve výčtu deseti ran nechybí například přemnožení komárů, much nebo kobylek.

Krvelační mravenci
Některé invaze hmyzů dokonce mohou znamenat nebezpečí i pro člověka. Mravenci, přestože jsou malí a nevypadají příliš nebezpečně, mohou způsobit nemalé problémy. Mravenci rodu Dorylus žijí v koloniích a mohou čítat až 2 miliony jedinců. Příbuzné…