To, že nynější podoba Bible je odlišná od původního znění, je známý fakt. Co ale ukrývají pasáže, které byly z Písma odstraněny? Mnozí badatelé věří, že pokud by došlo ke zveřejnění necenzurované Bible, církve by přišly o moc a křesťanství se by od základu změnilo! Některé utajené texty zobrazují Ježíše i jeho učení ve zcela jiném světle! Jaký je skutečný příběh, který se dnešní věřící nesmí dozvědět?

Proč musely apokryfy zmizet?

Bible, jak ji známe, je tvořena 39 posvátnými knihami Starého zákona a 27 knihami Nového zákona. Biblické knihy vznikají v průběhu několika staletí na různých místech. Dnešní podoba Bible se však od té původní výrazně liší. Určité pasáže jsou kráceny, upravovány, přepisovány, nebo dokonce z Písma svatého vyřazeny úplně. Některé prý navíc musejí být zničeny! V existujících známých textech Bible lze najít odkazy také na knihy, které její součástí nejsou, ačkoliv…