Prachovské skály

Kdysi dávno tu lidé ve skalním bludišti žili své všední životy a už dávno asi nevnímali tu krásu majestátní přírody, která je ze všech stran obklopovala. Pro nás jsou dnes Prachovské skály jedním z nejkrásnějších turistických cílů v naší republice.

Pozvánku do Prachovských skal bychom snadno mohli začít před 120 miliony lety, kdy se gigantická pískovcová kra zalila křídovým mořem a na jeho dně se začaly usazovat vrstvy písku a bahna. Když pak moře vyschlo, zůstaly na místě ztvrdlé náplavy, které se postupně proměnily v dnešní cíl našich procházek. Dávnověk však můžeme přeskočit stejně jako dobu kamennou, kdy se v Prachovských skalách usazovali první lidé. Přirozenou pevnost si tu vybudovali i Keltové stejně jako slovanské kmeny, došlo tu i ke krvavé řeži mezi rakouskými a pruskými vojsky. Naštěstí od těch dob se tu už neválčí ani není třeba se tu opevňovat. Prachovské…