Byla to slavná a pyšná civilizace, která vzkvétala a ovládala stále větší území. Avšak poté poznala ono rčení, že pýcha předchází pád. Kdysi hrdá civilizace rozvrátila ekosystém, ve kterém žila, a to ji dovedlo ke zkáze.

Když se blížil rok 2012, popadla mnoho lidí panika. Podle prastarého mayského kalendáře měl údajně v tom roce, konkrétně 21. prosince, nastat konec světa. Konspirační média strašila s plnou vervou a řada lidí jim, jak to tak bývá, uvěřila. Jiní šarlatáni zase hovořili o tom, že se otevře kanál kosmické energii, která proteče Zemí, očistí ji a společně s ní i všechno, co na ní žije, a vše pozvedne na vyšší úroveň vibrace. Seriózní vědci si přitom ťukali na čelo.