V roce 1780 se plavilo na palubách britských královských lodí zhruba 70 000 mužů, dvakrát více než dnes. O 22 let později, v době vrcholících napoleonských válek, už to bylo 129 000 mužů. Británie jako koloniální velmoc tehdy vládla čtvrtině zemského povrchu právě díky svému silnému námořnictvu. Jak ale žili tito obyčejní námořníci? Co jedli? Trpěli na dlouhých cestách hladem a kurdějemi? Je pravda, že mohli vypít rumu, kolik chtěli? SVĚT NA DLANI vám na tyto otázky odpoví.

Muži, kteří se plavili a bojovali na plachetnicích Jejího veličenstva, byli spodinou tehdejší společnosti. Do služby se hlásili nejrůznější štvanci prchající před zákonem nebo dluhy. Často už nějakou zkušenost s mořem měli – jako rybáři, námořníci obchodních lodí nebo říční lodníci. V době války se ale odvádělo k námořnictvu i násilím. Verbíři odchytávali v ulicích měst nebo v krčmách muže, kteří byli podle svého…