Nejstarším a přitom jediným dochovaným divem světa jsou slavné pyramidy v Egyptě. Není snad asi nutné připomínat, že se vlastně jedná o hrobky egyptských panovníků a jejich rodin. Nejstarší egyptské pyramidy vznikly v polovině třetího tisíciletí před naším letopočtem.

Jak známo, pyramidy jsou královské hroby, které si stavěli faraonové v období Staré a Střední říše, tedy mezi lety 2700 až 1800 před naším letopočtem. V dobách Nové říše se malé pyramidy stavěly spíše pro úředníky a hodnostáře královských dvorů, zatímco faraoni se nechávali pohřbít ve velkých pohřebních komplexech v Thébách. Celkem se v Egyptě nachází více než 100 pyramid, číslo však bude možná ještě vyšší, protože některé stále ještě čekají na své odhalení.

 

Nejdřív byly pyramidy stupňovité

První pyramidu si nechal postavit král Džoser, zakladatel 3. dynastie ve starověkém Egyptě na počátku Staré říše. Ten tehdy pověřil…