Oblaka či lidově mraky jsou pro naši planetu životně důležité. Nejen, že se jejich prostřednictvím deště vrací zpět na povrch kondenzovaná voda, ale bílá oblaka zároveň zvyšují i albedo neboli odrazivost celé planety. To je důvod, proč je pod oblaky chladněji než pod jasnou oblohou.

V rozporu se zažitou představou, nejsou oblaka tvořena vodní párou, protože ta je neviditelná v jakékoliv výšce, ale drobnými částečkami vody v kapalném nebo pevném skupenství. Mají v průměru pouhých 0,01 milimetru.
Vznikají zkondenzováním vzdušné vlhkosti na kapky nebo ledové krystalky a výška, kde se tak děje se nazývá rosný bod. Tento bod není neměnný, ale závisí na stabilitě vzduchu, tlaku a množství vlhkosti. Stejně tak se různí obsah krystalků ledu a vodních kapek. Zatímco studená oblaka vznikající ve velkých výškách jsou tvořena ledovými krystalky, u nižších oblaků jsou to pouze vodní kapky.
Názvy…