Nejobávanějšími válečníky Asie byli japonští samurajové. Neporazili je Mongolové ani Korejci. Co tedy vedlo k zániku kasty samurajů? Nejnovější vědecké teorie přinášejí překvapivá svědectví!

Původně se slovem samuraj v 8. století označovali státní úředníci, kteří se starali o chod provincií. Postupem času název převzala skupina těch nejlepších válečníků, kteří ovládali umění války a vynikali v boji zblízka. Samurajská třída vznikla ve 12.století a udržela se dlouhých 700 let. Kdo vlastně tito obávaní i obdivovaní válečníci byli?

Nikdy nezabil zezadu

Pokud bychom měli samuraje charakterizovat jediným slovem, byla by jím oddanost. Sloužili věrně svému pánu a neváhali za něj položit život. Tato vlastnost byla ostatně i součástí kodexu Bušidó, což byl soubor pravidel, kterými se každý samuraj řídil. Dalším důležitým aspektem osobnosti každého samuraje byla čest. V boji nikdy nikoho nenapadl