Prudká bouře zmítá lodí jako skořápkou. Plachty se ve větru napínají k prasknutí, v ráhnoví to skřípe. Plavidlo se nebezpečně naklání z boku na bok. Když jeho pasažéři konečně spočinou nohama na pevné zemi, zdá se to skoro jako malý zázrak. O vlásek unikli jisté smrti. Na pomoc k pobřeží jim spěchá vévodská družina. „Ale kde je Filip, kde je můj manžel?“ ptá se nedočkavě 16letá španělská princezna Jana.

Jako by snad ani na moři neprožila šílenou strázeň. Hoří zvědavostí. Místo manžela jí však v srpnu 1496 vychází v ústrety její nová švagrová Markéta Rakouská (1480–1530). Jana (1479–1555) se před ní zdvořile ukloní a pak si obě přibližně stejně staré dívky padnou do náručí. Sdílejí společný osud. Obě se staly figurkami na politické šachovnici svých otců. Zatímco Markéta je provdána za dědice španělského trůnu, Janina bratra Jana (1478–1497), princezna Jana si vzala za muže Markétina…