Příběh o deseti ranách egyptských uváděných ve starozákonní knize Exodus jako boží trest Egyptu za zotročování izraelského lidu je jedno z nejtajemnějších vyprávění Bible. Temná série ničivých zázraků popisovaná v Písmu svatém působí tak neuvěřitelně a nereálně, že se dosud nebralo v potaz, že by snad mohlo jít o popis skutečných událostí. Vědci ale nyní přicházejí s převratnou teorií. Podle ní biblické rány před tisíci let na pyšný Egypt opravdu dolehly. Padne tak další velký mýtus křesťanství?

Deset ran egyptských považují věřící za ničivý trest Boží. Podle vědců, jejichž závěry nedávno uveřejňuje National Geographic Society, by však mohlo jít o záznam skutečných historických událostí. Nejnovější hypotézy mluví o tom, že podivnou řadu navazujících katastrof lze racionálně vysvětlit. Odehrálo se kdysi v Egyptě to, co stojí psáno ve starozákonní knize Exodus? Svazek nápadně překypující…