V poslední červnový pátek roku 2002 se v argentinské lokalitě Suco, kousek na západ od města Río Cuarto ležícím v provincii Córdoba, odehrává událost, pro niž se dodnes nenašlo vysvětlení. Zdejší farmář uvnitř ohraničené vodní nádrže nachází doslova nacpaných devatenáct kusů dobytka!   

Nedaleko hranic se sousedící provincií San Luis čeká zdejšího známého a respektovaného farmáře pořádný šok. Devět krav už je mrtvých, utopených, ostatní se ještě hýbou, ale drží se z posledních sil. Zraněné, promrzlé až na kost, balancující na hraně života a smrti. Může celý jev souviset s častým pozorováním UFO v oblastech střední Argentiny? Nebo jsou záhadní vinící pozemského původu? Nádrž, ve které jsou krávy nalezeny, je tzv. australského typu. Její plechová konstrukce je po stranách vyztužená ocelí a většinou shora zakrytá oválným, někdy kuželovým víkem. Podle dochovaných zpráv se zdá, že nádrž…