Představte si, že člověka stojícího před vámi z ničeho nic pohltí plameny. Bez žádné zjevné příčiny! I když se samovznícení příčí zdravému rozumu, podobných případů je celá řada a před několika měsíci k tomu údajně došlo znovu. Je možné to nějak vysvětlit?

O samovznícení se hovoří v případě, kdy nějakého člověka zcela nečekaně zachvátí plameny. Jeho okolí přitom zůstává netknuto, a to navzdory faktu, že se v něm často nacházejí hořlavé materiály. Podle některých záhadologů jsou tyto události způsobeny jakýmisi tajemnými a dosud jen málo prozkoumanými silami. Poněkud jinak to vidí Český klub skeptiků Sisyfos: „Z fyzikálního hlediska se lidské tělo, složené, kromě tuku, z nehořlavých tkání a obsahující přes 70 procent vody, nemůže bez dodání vnější energie vznítit a shořet.“ Jak to tedy je?