Sedíte večer doma u televize a náhle koutkem oka postřehnete v rohu místnosti pohyb. Podíváte se tím směrem, ale nic nevidíte. Myslíte si, že se vám to jen zdálo. Ale jen do té doby, než se vám stejná událost stane podruhé…

Zpozorovali jste pohyb na jinak prázdném místě? Možná jste právě zahlédli stínovou bytost. Že jste o nich nikdy neslyšeli? Nejde o výmysl, ale o skutečné zážitky, popsané mnoha svědky. Dokonce tolika svědky, až se z podobných pozorování stal fenomén, kterým se začali zabývat i seriózní vědci. Ale o co vlastně jde? Co jsou zač stínové bytosti?

Kořeny v dávné historii

Stínové bytosti se nevyskytují jen v dnešním folkloru. Zmínky o nich můžeme nalézt i v mnoha náboženstvích včetně křesťanství. Naši předkové je většinou považovali za odrazy pekla, démony, kteří našli cestu na tento svět. Staří Řekové a Římané viděli za těmito stíny ztracené duše, které unikly z podsvětí…