Potemnělou uličkou japonského přístavu Nagasaki se nesou slova nevinné dětské říkanky. Právě tudy prochází malá copatá školačka s taškou na zádech, která si ji tiše pobrukuje. Když tu se před ní objeví podivně vyhlížející žena s chirurgickou maskou na ústech. Dítě vytřeští oči a dá se na útěk. Právě se střetla s duchem znetvořené ženy, která vraždí malé děti!

Dveře zaklapnou a je slyšet spěšné zamykání. „Kde ses zase toulala? To jsi neslyšela ty strašlivé příběhy, co se nesou městem?“ hněvá se na dítě vyděšená matka a tiskne dívku do náručí. Japonskem se totiž právě šíří nebývalá atmosféra strachu a úzkosti. Už od roku 1970 kolují prefekturou Nagasaki (územní jednotka–pozn. red.) zvěsti o existenci tajemné bytosti zvané Kučisake-onna. Jde o ženu s rozříznutou tváří, jež údajně pronásleduje zdejší školáky. Situace dojde dokonce tak daleko, že některé školy začnou své žáky pouštět domů…