Dravé šelmy, jako třeba vlk, leopard či tygr, vždycky člověka fascinovaly. Nejen jako nebezpeční predátoři, ale také jako symboly síly. Někteří však při jejich uctívání měli dojít tak daleko, že dokázali získat jejich schopnosti i podobu! Jde jen o báchorky, nebo za těmito pověstmi je něco skutečného?

Po tisíce let se lidé měli na pozoru před nebezpečnými predátory, kteří byli opravdovými vládci přírody. Pro domorodé šamany a mágy se tak samozřejmě stali zosobněním síly. Lidé se odívali do jejich kůží, nosili náhrdelníky z jejich zubů či jejich masky, aby něco z vlastností šelem přešlo i na ně samotné. Někteří ale prý dokázali schopnosti predátorů získat! Doopravdy se dokázali někteří lidé měnit v dravá zvířata?