Před Malostranským hřbitovem, který zalévá bledé měsíční světlo, zastavuje kočár a vystupuje z něj mladá žena. Kdesi se totiž doslechla, že kniha na jednom ze zdejších náhrobků obsahuje jména lidí, kteří následujícího roku zemřou. Jde se proto do ní podívat. Když se ale zahledí dovnitř, zbledne. Na jedné z prvních řádek totiž najde své vlastní jméno!

 Zašlé náhrobní kameny obrůstají popínavými výhonky břečťanu a ztrácejí se pod jeho sytě zelenými listy. Nedaleko Bertramky, na okraji pražské čtvrti Smíchov se pod rozložitými korunami stromů skrývá jeden z nejméně známých a zároveň i nejzanedbanějších hřbitovů našeho hlavního města. Jmenuje se Malostranský a už dlouhé roky je pro veřejnost uzavřený. Zdejší cestičky a hroby tak postupně zarůstají plevelem. Mimořádný zájem však o něj jeví záhadologové, neboť pohřebiště je spjaté s řadou temných legend. Kromě toho, že zde leží ostatky řady…