Svět se mění a pohled na mozek s ním. Když po 2. světové válce vydali američtí psychiatři první díl diagnóz a manuálu zvaného DSM-1, bylo v něm popsáno 106 poruch, dnes jich je na 500. Nikdy nebyla víc (ne)jasná hranice mezi zdravým a nemocným člověkem, tím spíš u dítěte.

Dnes může být člověk v pořádku a zítra paranoidní. Dnes může být dítě jen čilé a zítra diagnostikováno jako hyperaktivní s poruchou pozornosti. Může dostat silné antidepresivum a o několik týdnu později se oběsit – jako v případě 10letého Harryho Hucknalla. Co je normální a jaké poruchy chování nebo učení u dětí se považují za obyčejnou hyperaktivitu?

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

Co: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

Všechny tyto poruchy se projevují v mozku, nejvíce postihují děti, ale objevit se mohou nečekaně i u dospělých bez ohledu na pohlaví. Příčina nebyla dosud plně objasněna, nicméně vědci se…