Dnes žijeme mnohem déle než lidé před pouhými 120 lety. Velký podíl na tom mělo zejména zlepšení lékařské péče a životních podmínek. Delší život ovšem nutně neznamená více let prožitých ve zdraví. V naší společnosti se však nachází mnoho devadesátiletých i starších lidí, pro které to platí. Mají zdravější životní styl, nebo se liší jejich genetická výbava?

Zejména od počátku 20. století se významně prodloužila průměrná délka života lidí, a to vlivem lepší dostupnosti jídla a čisté vody, lepších podmínek bydlení, nižšího vystavení infekčním chorobám spolu s lepšími možnostmi jejich léčby i obecně dostupnější lékařské péče. Například v Itálii se zvýšila z 29 let v roce 1861 na 82 let v roce 2011. Snížilo se rovněž riziko dětské úmrtnosti, a naopak se zvýšily šance na přežití dětství. Tyto údaje jasně ukazují, že faktory životního prostředí mají velmi silný vliv na délku života a na…