Je důležité se naučit vnímat čas. Opravdu dlouhý je rok, který má dvanáct měsíců. Každý měsíc má pak čtyři týdny a každý týden má sedm dní. Pojďme se s nimi seznámit. VÍŠ, KTERÉ DNY JSOU VŠEDNÍ A KTERÉ TVOŘÍ VÍKEND? Čím se tyto dny liší? Jaké aktivity v různé dny děláš?