Čtyřčlenná rodina vysedává u vědra s chlorovým vápnem a kolem nich se všude válí kosti. Lidské kosti. Děti nezahálí a jednu po druhé namáčejí do směsi, aby je tak vydezinfikovaly. Zpočátku je to dobrá zábava, ale pak se jim o kostech i zdá.

Morbidní kratochvíle se odehraje v domě českého řezbáře Františka Rinta (1835–?). Má to svůj důvod – kníže Karel III. ze Schwarzenbergu (1824–1904) Rinta pověří výzdobou interiéru Kostela Všech svatých v Kutné Hoře. Ten k tomu využije hromady kostí ze zrušeného hřbitova, které tu přes dvě století ležely ladem, vyskládané do šesti velkých pyramid. Rintově rodině to chvíli zabere, než všechny kosti očistí – na morbidní dekoraci padnou ostatky z asi 40 000 lidí! Ale jak se sem tolik kostí vůbec dostalo? V tom má tak trochu prsty český král Přemysl Otakar II. (1233–1278) a hrstka hlíny.

Výjimečná hlína

Roku 1278 svěří král Jindřichovi, opatovi