Souostroví Malé Sundy je domovem draků, kteří sice nechrlí oheň, ale i přesto jsou velice zajímaví. Varani komodští jsou největšími žijícími plazy. Dorůstají délky kolem 3 metrů, váží 70 kilogramů a běhají rychlostí téměř 30km/hod.

Kartografové Sundy opatřovali varovnými nápisy: „Zde žijí draci“ již od středověku. Vědci však dlouho znali varany komodské (Varanus komodoensis) pouze z kolujících pověstí. K prvnímu vědeckému setkání s těmito neuvěřitelnými tvory došlo až na začátku 20. století. V roce 1912 holandský voják zastřelil jednoho z varanů a jeho kůži poslal biologovi Peterovi Ouwensovi (1849–1922). První odborná publikace pochází z pera právě tohoto vědce.
Dnes jsou komodští draci dobře prozkoumaným druhem. Biologové například věří, že se jim podařilo vystopovat i dávné předky varanů. Měli by jimi být obrovští ještěři obývající oblast Austrálie před miliony let. Během evoluce…