Regina Rézlová (67) měla vždy spoustu příznivců. Byl k ní nespravedlivý osud, ale i lidé. Přežila nálepku protekčního dítěte, dva bolestné rozvody, vyhazov z Národního divadla a rok na samotce ve vězení. Nic z toho ji ale nezlomilo!