Když roku 1470 vyrazí český král Jiří z Poděbrad na válečnou výpravu do Slezska, jeho sok Matyáš Korvín využije situace a vtrhne do Čech. Jiřího ráznou manželku, královnu Johanu, ovšem nezaskočí. Není žádná křehká víla, která by si nevěděla rady…

Kališník Jiří z Poděbrad (1420–1471), mladý chráněnec zemského hofmistra Hynce Ptáčka z Pirkštejna (kolem r. 1400–1444), se v roce 1440 stává jedním ze dvou hejtmanů mladoboleslavského kraje. Stojí na prahu raketové politické kariéry. Už tehdy je po Pirkštejnovi a Aleši ze Šternberka (†1455) třetí nejvýraznější osobností z řad kališníků. Chybí mu už jenom vhodná nevěsta. „Příslušnost k táboru umírněných kališníků potvrdil následujícího roku sňatkem s Kunhutou, dcerou Smila Holického ze Šternberka,“ píše autor Josef Frais (1946–2013). Kunhuta ze Šternberka (1425–1449) pochází z rodu Šternberků, který sympatizuje s vyznavači přijímání podobojí.