Bylo, nebylo. Za devatero horami a devatero řekami rozkládala se velkolepá říše plná zlatého pouštního písku, životodárného Nilu, monumentálních staveb a lidí s úžasnými dovednostmi. Díky nim vykročil fascinující starověký svět na cestu k nesmrtelnosti. 

Když v 5. století př. n. l. dorazí antický historik Herodotos z Halikarnassu do Egypta, zůstane na krajinu před sebou jen nevěřícně zírat. Uvědomí si, že právě objevil poklad na Nilu. Národ, který je daleko před veškerou vědou a technikou celého dosavadního světa. Moudrý, dovedný, pokrokový.

 

  1. Manželství jako smlouva

Svatba s vlastní sestřenicí? Žádný problém!

Rodina je základem státu a starověký Egypt není v tomto ohledu výjimkou. Manželství tu ale vzniká jiným způsobem než dnes. Pár spolu nejdřív nějakou dobu žije, a když si rozumí, uzavřou spolu manželskou smlouvu. Kněze ani jmenovaného úředníka, který by jejich svazek stvrdil…