Je vážně nemocný. Navíc se kdesi zřejmě napil zkažené vody. Akvitánský vévoda Vilém X. se v dubnu 1137 během zbožné poutě do Santiaga de Compostela zhroutí u cesty a o dva dny později umírá. Ještě než vydechne naposledy, diktuje instrukce o nástupnictví své nejstarší dcery Eleonory. Zároveň posílá list do Paříže francouzskému králi, aby nad jeho 15letou dědičkou převzal ochranu.

Katedrála v Bordeaux je oděna do slavnostního hávu. 25. července 1137 tu zdejší arcibiskup oddává francouzského následníka trůnu Ludvíka (budoucího Ludvíka VII.; asi 1120–1180) a Eleonoru (asi 1122–1204), vévodkyni akvitánskou. Nevěsta je při té příležitosti oblečena do nákladné šarlatové róby a mladý ženich z krasavice se záplavou kaštanových vlasů nedokáže spustit zrak. I když sňatek přichystali jejich otcové a francouzského krále zajímá hlavně Eleonořino území, které se táhne od povodí Loiry až k vrcholkům…