Že je historie lidstva protkána celou řadou závažných epidemií, ví pravděpodobně každý. Tyto děsivé vlny přinášely smrt, zmar a nezřídka i občanské nepokoje a nebylo nikoho, kdo by je dokázal zastavit, tehdejší medicínu nevyjímaje.

 

Za první zaznamenanou epidemií se musíme vypravit až do dob antického Řecka, konkrétně do nelehkých časů peloponéské války. Právě ta měla na svědomí vznik první epidemie v přeplněných Athénách. Nemoc zpočátku způsobovala silné bolesti hlavy, zanícení očí, kýchání a chrapot. Po krátké době se k příznakům přidala i silný dávivý kašel, zvracení a křeče. Poslední fází byla tak vysoká horečka, že nemocní nesnesli přikrývku a měli tendenci se ochadit i za cenu sebevražedného skoku do chladné vody. Někteří na následky nemoci zemřeli, jiní přežili, avšak medicína nesehrála u žádného z pacientů výraznější úlohu a záleželo pouze na věku a vitalitě nemocného, zda si…