Je jich 7, stejně jako trpaslíků, a každý z nich je úplně jiný! Co o jednotlivých dnech v týdnu dávno víme? A čím nás ještě mohou překvapit? Týden o sedmi dnech se zrodí v Babylóně okolo roku 600 př. n. l. Lidé se inspirují sedmi nebeskými tělesy (tehdy označovanými jako planety), která jsou v té době vidět pouhým okem na nebi. Jenže nejen planety, ale i dny v týdnu někdy září méně a někdy více…

Depresivní PONDĚLÍ

Již od 4. století, kdy se pondělí stává ve většině světa prvním dnem pracovního týdne, to nevěstí nic dobrého! Vědecká studie z roku 2011 dokazuje, že v pondělí člověk běduje v průměru 34 minut denně, zatímco ostatní dny jen 22 minut. A co teprve, když je zrovna Modré pondělí, podle psychologů nejdepresivnější den v roce, který připadá na třetí pondělí v lednu (letos pozor na pondělí 15.)! V pondělí je dle statistik také pácháno nejvíce sebevražd. Tragické je i Velikonoční…