Zdokonalování vědeckých metod zkoumání podzemních dutin, budování tunelů a technických zařízení pod zemí přináší nečekané vedlejší výsledky. Vědci totiž nacházejí stále nové podzemní tunely vybudované člověkem před tisícovkami let. Mnohé jsou propojeny s jeskynními systémy, nacházejí se v nich i rozsáhlé dómy s podivnou výzdobou, tečou jimi podzemní řeky. Kdo a kdy je vybudoval, jakému účelu sloužily?

Zdá se, že se tyto tunely rozkládají pod celou Evropou, a někteří badatelé se odvažují i tvrzení, že tvořily propojenou síť vedoucí od Skandinávie až po jaderské pobřeží. Dříve lidé věřili, že jsou zde i vchody do pekla.

Podzemní říše v legendách
Podzemní tunely a celá města byly vždy součástí většiny světových mýtů a náboženství. Objeveno jich však bylo velmi málo a o většině z nich jsme přesvědčeni, že existovaly jen v bájích. Podle mytologických tradic představovaly tyto podzemní…