Andělé mají být nadpřirozené duchovní bytosti, které jsou podřízeny Bohu a slouží jako poslové mezi ním a lidmi. Příběhy o nich jsou známy z mnoha různých kultur. Andělé jsou asi nejčastěji popisováni jako zářící okřídlené postavy. Skutečně ale existují? Někteří lidé o tom nepochybují. ENIGMA přináší jejich svědectví!

Andělé údajně doprovázejí každého člověka životem a v případě potřeby mu pomáhají. „Víra v ně je stará, široce rozšířená a typická. Odpovídá našemu smyslu pro vyšší spirituální síly působící v nás a prostřednictvím nás; síly, které nás stimulují, chrání, vedou,“ uvádí skotský badatel Richard Gordon (1947–2009). Která podivuhodná svědectví existenci těchto záhadných bytostí potvrzují?