Hluboko pod ulicemi a budovami Říma se skrývá úplně jiný svět. Země pod věčným městem je doslova prošpikovaná jako ementál labyrintem tunelů, podzemních lomů a dalších dutin, jejichž historie sahá až k samotným počátkům tohoto starobylého města. Součástí římského podzemí jsou i nejslavnější katakomby světa, tajemné podzemní hřbitovy.

Své mrtvé ukládali do podzemních chodeb a komor už Féničané, Etruskové a Židé, ale nejslavnější katakomby jsou ty křesťanské, protože pro křesťany byla kvůli víře ve vzkříšení těla nepřípustná v antice rozšířená kremace. Slovo katakomby vzniklo pozdně latinského catacumbus. Další původ slova je však nejasný a mohlo by souviset s řeckými výrazy κατά κυμβής či κατά κύμβας (za jeskyněmi). Katakomby vznikaly v souladu s římským právem za hranicemi města a obvykle se vykopávaly v dobře opracovatelném tufu, druhu horniny vzniklé ze sopečného popela. Mohly mít až…