Jindřich IV. Kastilský je pevně rozhodnutý provdat svou nevlastní sestru Isabelu. První nápadník, o 30 let starší navarrský princ, naštěstí umírá. Tlustý portugalský král také není to pravé ořechové a ani další potenciální ženiši nestojí za nic. Cílevědomá Isabela se rozhodne vzít situaci do svých rukou…

Kastilský král Jan II. (1405–1454) umírá a vlády se ujímá Isabelin nevlastní bratr Jindřich IV. (1425–1474). Je ovšem zkažený a nemravný, obklopený nejen milenkami, ale i milenci. Čím více se obyvatelé Kastilie dozvídají o poklescích svého krále, tím hlasitěji se ozývají jejich protesty: „Král má přece ještě bratra a sestru. Ti jsou také legitimními potomky zesnulého Jana. Ať na trůn usedne jeden z nich.“ Kromě Isabely Kastilské (1451–1504) mají hlavně na mysli mladičkého Alfonse (1453–1468). Ten však záhy umírá poté, co se údajně otrávil po požití pstruha. Teď již Jindřichovi jako…