Půvabná dívka se schoulí do náruče svého krále. Ten na ní může oči nechat. Políbí ji na tvář, na rty, na čelo… „Zbav se své ženy,“ zašeptá mu náhle do ucha. Muž překvapeně zdvihne hlavu. Zamyslí se. Možná to není špatný nápad. Bohaté věno už získal, tak k čemu mu je? Zvlášť, když jeho srdce patří jiné!

Je krásná, mladá a žádostivá. Nejedno mužské oko na ní spočine s obdivem. Fredegunda (asi 545–597) ale sama se sebou spokojená není. Užírá ji vědomí, že je pouhou služebnou na dvoře franckého krále Chilpericha I. (asi 537–584) – muže stejně tak krutého jako vášnivého, který vládne Neustrii (na severozápadě dnešní Francie). „Je těžké si představit akt smilstva, kterého by se nedopustil,“ odplivne si na jeho adresu francký biskup a historik Řehoř z Tours (asi 538–594). To ale Fredegundě nevadí ani v nejmenším. A už vůbec ji netrápí, že král je dávno ženatý s jistou Audoverou (†580). Její…