Naposledy obejme svou matku Aurelii a manželku Calpurnii. V polovině března roku 58 př. n. l. vytáhne prokonzul Caesar v čele jedné legie na sever. Tam už na něj čekají další čtyři legie. Společně zasáhnou proti Galům. Už jen toto slovo budí v Římě hrůzu…

Vůdce germánského kmene Svébů Ariovistus († asi 54 př. n. l.) roku 61 př. n. l. překročil Rýn a obsadil severní oblasti Galie (území dnešního Alsaska). V celé Galii tím rozdmýchal pozdvižení. Do pohybu se daly kmeny, které byly do té doby pevně usazené na jednom místě. Jedním z nich jsou Helvéti. Nebezpečně si to v počtu zhruba 100 000 osob namíří k hranicím Římské říše. V té chvíli prokonzul Gaius Julius Caesar (100–44 př. n. l.) kromě provincie Ilýrie (západní Balkán) a Předalpské Galie (severní Itálie) dostává na starost i Zaalpskou Galii (jižní Francie) a také souhlas senátu zakročit proti Galům, kdyby se protivili římské vůli…