Jeho jméno je synonymem geniality, jeho práce pilířem fyziky. Je největší vědeckou hvězdou v moderních dějinách a zhmotnělou představou roztržitého profesora. Teoretický fyzik Albert Einstein (1879–1955) popostrčil vědu své doby o 100 let dopředu, publikoval více než 300 vědeckých prací a dal lidstvu nejslavnější rovnici světa.

Jeho obecná teorie relativity patří k základním pilířům moderní fyziky. Popisuje vesmír ve velkých měřítkách, a díky ní dnes vědci ví to, co kdysi bývalo sci-fi. Ve své době byl rockovu hvězdou fyziky. Nejvýznamnějším vědcem vůbec, nejinteligentnějším, nejprogresivnějším, nejcitovanějším. Svět by definitivně nebyl v pořádku, kdyby nezískal Nobelovu cenu za fyziku. Einstein ji ale získal…